Servicii de consultanta in domeniul evaluarii

  • Bids0
  • Buget 324.12EUR
  • Oferta medie 0.00EUR

Postat in

Activ - 1 lună left

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieAchizitie prestarea de servicii de reevaluare active fixe corporale .

CPV79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

Descrierea contractuluiAGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SATU MARE, avand sediul in Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.36, telefon 0261 – 770237, fax 0261 – 770238, adresa de e-mail : ajofm@sm.anofm.ro, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, sa achizitioneze direct, servicii de reevaluare active fixe corporale cod CPV 79419000-4 urmand a se incheia un contract de prestari servicii de reevaluare active fixe corporale .Achizitia se va face prin cumparare directa a serviciilor de reevaluare active fixe corporale din Catalogul electronic de bunuri, servicii si lucrari disponibil pe SEAP. In aceste conditii, autoritatea contractanta, invita operatorii economici interesati sa posteze in acest catalog electronic, oferta de pret si principalele caracteristici tehnice in conformitate cu caietul de sarcini, pana cel tarziu la data de 13.11.2017.Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de reevaluare activelor fixe corporale ale Agentiei Judetene Pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare: sediu administrativ si teren aferent situat in Satu Mare,Str.Ion Ghica,Nr.36. -1.Pavilion Administrativ Regim inaltime: Et.I+Et.II/P; Suprafata conform inregistrarii din contractul de vanzare-cumparare : 1334.01 mp; -2.Teren Suprafata conform inregistrarii din contractul de vanzare-cumparare:1028 mp; -3.Amenajare teren(racordare la sistemul de alimentare cu energie electrica)

Valoarea estimata fara TVA1500.00 RON

Conditii contractOperatorii economici interesati au obligatia de a posta in Catalogul electronic de bunuri, servicii si lucrari disponibil in SEAP, oferta de pret si principalele caracteristici tehnice ale serviciilor de reevaluare active fixe corporale ce urmeaza a fi prestate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, pana cel tarziu la data de 13.11.2017 . Dupa postarea in catalogul electronic sus mentionat operatorii economici vor transmite autoritatii contractante pe adresa de e-mail : ajofm@sm.anofm.ro, urmatoarele : – notificarea cu datele de identificare a ofertei de servicii de reevaluare active fixe corporale in SEAP (denumire ofertant-asa cum apare in SEAP, CUI, societatea este platitoare sau neplatitoare de TVA, cod pozitie catalog produse, adresa de contact : email si telefon persoana de contact) – oferta tehnico-financiara detaliata. Oferta incarcata pe SEAP, va contine obligatoriu elementele solicitate de autoritatea contractanta, respectiv pretul unitar al ofertei de servicii, in lei , fara TVA si principalele caracteristici tehnice ale acestor servicii(sumar).

Conditii participare3 Cerinte minime pentru serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie: Oferta va cuprinde caracteristicile tehnice si preturile conform termenilor de referinta. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada autorizarii (atestat ANEVAR) pentru efectuarea lucrarilor de evaluare imobile. Reevaluarea activelor fixe se va efectua tinându-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia, pretul pietei si de normele metodologice in vigoare la evaluarea imobilizarilor corporale. In raportul de reevaluare care se va intocmi vor fi prezentate concret diferentele rezultate din reevaluarea activelor fixe, (in plus sau minus).

Criterii adjudecarePretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte13.11.2017

Informatii suplimentareInformatiile suplimentare se solicita in scris pe adresa de e-mail: ajofm@sm.anofm.ro Operatorii economici interesati sa oferteze vor putea accesa si descarca de pe site-ul Agentiei Judetene Pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare :http://www.satumare.anofm.ro/ achizitii /ajofm.html: anuntul publicitar si caietul de sarcini. Persoana de contact : -Budai Attila-Comp.Achizitii publice telefon: 0261 – 770237

Aptitudini necesare

Evaluator ANEVAR

Categorie

Evaluator

Employer Information

32 project(s) posted hire 0 freelancers
Membru din:octombrie 16, 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.