Servicii de evaluare bunuri imobile

  • Bids0
  • Buget 1,567.94EUR
  • Oferta medie 0.00EUR

Postat in

Activ - 1 lună left

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii de evaluare bunuri imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Tulcea

CPV79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

Descrierea contractuluiEvaluarea cu experti evaluatori autorizati a bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Tulcea

Valoarea estimata fara TVA7200.00 RON

Conditii contractAutoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii de evaluare bunuri imobile. Se vor respecta cerintele caietului de sarcini. Plata se va face pe fiecare obiectiv in parte dupa depunerea raportului si intocmirea procesului verbal de receptie. La intocmirea ofertei, operatorii economici vor studia, respecta si insusi cerintele caietului de sarcini. Operatorii economici interesati trebuie sa detina cont la Trezoreria Statului. Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract.

Conditii participareOperatorii economici interesati vor depune/transmite toate documentele solicitate in caietul de sarcini, oferta financiara si formularele completate.

Criterii adjudecareCel mai bun raport calitate-cost. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale, se va face prin reofertare in plic inchis. Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP in termen de maxim 2 zile, cu respectarea codului CPV si denumirea contractului, urmand ca autoritatea contractanta sa efectueze cumpararea directa.

Termen limita primire oferte10.11.2017

Informatii suplimentareToate documentele care alcatuiesc oferta, vor fi semnate si stampilate si va fi transmisa pana la data de 10.11.2017 ora 12.00, pe e-mail: contabilitate@diaptulcea.ro sau pe suport de hartie in plic inchis, la sediul autoritatii contractante str. Pacii nr. 20, cam. 300, Tulcea. Caietul de sarcini si formularele se gasesc pe site-ul: http://www.diaptulcea.ro sectiunea Avizier. Orice solicitare de clarificari va fi transmisa in scris pe e-mailul mai sus mentionat sau pe fax: 0240/516250.

Aptitudini necesare

Consultant achizitii publice

Categorie

Evaluator

Employer Information

32 project(s) posted hire 0 freelancers
Membru din:octombrie 16, 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.